Archiwizacja danych jakie są zalety przy umowy na kopie zapasowa dla spółki.

Archiwizacja danych jakie są zalety przy umowy na kopie zapasowa dla spółki.

archiwizacja danych Procesy archiwizacji danych i pozyskiwania zdarzeń

Archiwizacja danych czy jest bezpieczny?

archiwizacja danych WAPRO ERP by Asseco

archiwizacja danych W ciągu ostatnich kilku dekad temat archiwizacji danych z korporacyjnych systemów VBI i innych systemów archiwizacji danych on-premise zyskał wiele uwagi. Rosnąca liczba archiwizacji danych z systemów on-premise do aplikacji SaaS (takich jak Electronic Document Delivery) została wywołana przez dwa główne czynniki. Po pierwsze, świadomość, że firmy będą musiały zmagać się z większą ilością archiwizacji danych (lub „dobrowolnie”) wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Po drugie, rosnący trend w zakresie bezpieczeństwa informacji. Obecnie często słyszy się o archiwizacji danych z systemów on-premise.

Archiwizacja danych z programów księgowych czyli wykonanie kopi zapasowych dla spółki.

Odejście od archiwizacji danych z systemów on-premise na rzecz aplikacji SaaS działających poza siedzibą firmy zrodziło kolejny ważny problem dla firm patrzących na archiwizację danych z perspektywy IT lub biznesu. Co należało zrobić z nietradycyjnym modelem odczytu? Istnieją dwa główne podejścia do archiwizacji danych: coarse-grain i fine-grain. Każda z tych metod ma swoje mocne i słabe strony. W tym artykule omówimy każdą z nich i zgłębimy kilka powiązanych tematów.

Gruboziarnista archiwizacja danych odnosi się do starszej terminologii archiwizacji danych, która nadal dotyczy archiwizacji danych z aplikacji on-premise. Zasadniczo oznacza to kopiowanie tylko tego, co jest niezbędne do spełnienia wymogów archiwizacji danych. Oznacza to, że archiwizacja danych z systemu archiwizacji danych on-premise jest wykonywana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Takie podejście może powodować, że archiwizacja danych z systemów on-premise jest droższa niż archiwizacja danych z aplikacji SaaS. Przykładowo, firmy korzystające z fizycznego backupu będą musiały płacić za fizyczne kopie plików danych, nawet jeśli użytkownik ich nie potrzebuje. Ponadto, fizyczna kopia zapasowa wymaga również możliwości przywrócenia danych z określonego punktu w czasie.

do dużych firm?

Drugie podejście polega na wykorzystaniu interfejsu VBX do komunikacji pomiędzy systemem danych przedsiębiorstwa a jego aplikacją archiwizującą bazy danych. Oznacza to, że aplikacja jest wydzielana do pierwszego środowiska logicznego, a następnie dane są przenoszone do tego środowiska za pomocą metody transferu danych VBX. Aplikacje archiwizujące dane używają natomiast bazowego serwera archiwizacji danych w celu uzyskania dostępu do plików danych na serwerach. Podstawową korzyścią jest obniżenie kosztów, jak również rozdzielenie systemu na dwa odrębne środowiska. Chociaż mogą wystąpić pewne potencjalne problemy z wydajnością, archiwizacja danych jest zazwyczaj bardzo prostym procesem.

Trzecie podejście polega na wykorzystaniu nowszych, bardziej zaawansowanych technologii event sourcing i BDI. Event sourcing to proces, dzięki któremu organizacja może wykorzystać własne możliwości monitorowania danych w czasie rzeczywistym i zbudować proaktywną, opartą na danych operację. Wykorzystując BDI, dane nie są archiwizowane jako dane dla celów tradycyjnego backupu, ale raczej są oceniane w oparciu o ich aktualny stan na podstawowym serwerze archiwizacji danych. Zapewnia to organizacji możliwość skorzystania z własnej analityki predykcyjnej i zdolności proaktywnego monitorowania. Dzięki takiemu podejściu firma może pobierać potrzebne jej dane i natychmiast podejmować decyzje, które usprawnią organizację.

System tworzenia kopii zapasowych danych musi również umożliwiać odzyskanie pliku danych w przypadku jego uszkodzenia. W przypadku istniejącego systemu kopii zapasowych danych, jeśli plik zostanie usunięty z systemu, często można go przywrócić. Jeśli jednak usunięte zostało całe archiwum danych, odtworzenie całości danych może zająć sporo czasu. Dzięki rozwiązaniu opartemu na zdarzeniach lub BDI system kopii zapasowych danych może szybko wykryć utracone pliki danych, przywrócić je, a następnie przechowywać w celu skrócenia czasu odzyskiwania. Ponieważ czynności te są wykonywane codziennie w sposób spójny, umożliwiają ciągłą archiwizację danych o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy.

To jest Backup danych obowiązkowe.

W przypadku utraty danych, rozwiązanie typu event-sourcing lub BDI może się tym zająć. W przypadku korupcji, może zadbać o integralność danych poprzez ustanowienie strumienia drobnoziarnistego. Drobnoziarnisty strumień odnosi się do całego archiwum danych jako jednej dużej całości. Pozwala to na łatwe przywracanie i odzyskiwanie danych. Dzięki event sourcing i BDI, firma ma możliwość szybkiego ustanowienia drobnoziarnistego strumienia danych, który jest stale monitorowany i odzyskiwany w normalnym trybie. Pomaga to chronić przed utratą i uszkodzeniem danych, oprócz zwykłych strat i uszkodzeń powodowanych przez dyski twarde w miarę upływu czasu.

Archiwizacja danych i proces pozyskiwania zdarzeń to dwa kluczowe procesy dla strategii archiwizacji danych i BDI w obsłudze zdarzeń. Procesy te współpracują ze sobą w celu ulepszenia strategii archiwizacji danych w firmie i pomagają organizacji osiągnąć najlepsze wyniki. Strategia archiwizacji danych i BDI obejmuje również identyfikację problemu i plan jego rozwiązania. Zanim jednak rozwiązania zostaną wdrożone, dane muszą zostać przekonwertowane do użytecznego formatu, tak aby możliwe było ich łatwe odnalezienie i odzyskanie. W przypadku event sourcingu, firma musiałaby najpierw określić, jakie procesy należy wdrożyć w zakresie archiwizacji danych i BDI, a następnie określić, jakie narzędzia zostaną wykorzystane do konwersji danych do formatu użytkowego.

Dane adresowe:

Akte Archiwizacja danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*