Category Archive : sztachety dźwiękochłonne

galeria-ogrodzen

ogrodzenia-dzwiekochlonne


Niezależnie od tego, czy planujesz nowy projekt, czy remontujesz istniejącą nieruchomość, przekonasz się, że ogrodzenie akustyczne może pomóc zredukować dźwięk każdej aktywności na zewnątrz. Może również zmniejszyć hałas powodowany przez pojazdy elektryczne.

Redukcja dźwięków zewnętrznych nawet o 28 decybeli

Posiadanie ogrodzenia akustycznego wokół domu pomoże zmniejszyć hałas pochodzący z zewnątrz. Obejmuje to hałas pochodzący od ruchu ulicznego, sąsiadów i innych źródeł. Ilość hałasu, który można zredukować, będzie zależała od konstrukcji ogrodzenia, a także od użytych materiałów.

Najskuteczniejsze bariery dźwiękowe to panele pełne. Ten typ ogrodzenia to zazwyczaj ogrodzenie akustyczne, które jest malowane lub barwione. Drewno jest dobrym materiałem do blokowania hałasu, ponieważ pochłania dźwięk i odbija go od siebie. Wysokość ogrodzenia jest również ważna. Jeśli ogrodzenie jest zbyt niskie, pozwoli to samochodom na przejście przez nie.

Inne rodzaje ogrodzeń wykorzystują warstwy materiału do pochłaniania dźwięku. Warstwy te mogą obejmować materiał stały, materiał piankowy lub tkaninę. Niektóre z tych materiałów są bardziej skuteczne niż inne. Materiał powinien być wystarczająco gęsty, aby tłumić dźwięk.

Niektóre ogrodzenia używają specjalnej owijki winylowej, aby zwiększyć grubość ogrodzenia. Te okłady winylowe mogą być przymocowane do wnętrza ogrodzenia lub na zewnątrz. Mogą być również umieszczone między dwoma drewnianymi panelami. Dodadzą się do grubości ogrodzenia i pokryją luki w ogrodzeniu.

Inny rodzaj ogrodzenia wykorzystuje panel odblaskowy. Tego typu panele są dostępne w czterech różnych wysokościach. Pochodzą one w grubości 1,3 cala i powinny zmniejszyć dźwięk nawet o 32 decybele.

W zależności od wysokości ogrodzenia, niektóre pozwolą na pochłonięcie dźwięku, podczas gdy inne będą go odbijać. Może to sprawić, że dźwięk będzie wydawał się wyraźniejszy, gdy ludzie stoją przed nim.

Przy wyborze ogrodzenia ważne jest, aby wybrać materiał, który jest trwały i dobrze dopasowany do budżetu. Drewno jest najczęstszym rodzajem materiału. Ale, można również wybrać inne materiały w oparciu o swoje preferencje. Niektóre inne materiały obejmują metal, bambus i winyl.

Najważniejsze jest, aby ogrodzenie było jak najbardziej solidne. Szczeliny u dołu ogrodzenia możesz wypełnić impregnowanymi ciśnieniowo kantami. Możesz również zatkać szczeliny ziemią.

Ograniczenie hałasu powodowanego przez urządzenia dla pojazdów elektrycznych

Na początku tego roku First Bus przedstawił Radzie Miasta Aberdeen plany instalacji podstacji elektrycznych w Aberdeen. Plany zostały wycofane z powodu obaw o hałas. Firma planuje teraz zmienić swój plac zajezdni, aby pomieścić punkty ładowania EV. W międzyczasie jednak zainstalowała 4-metrową barierę Jakoustic(r) Reflective na północnym i południowym obrzeżu, aby pomóc w zmniejszeniu hałasu.

W systemie Jakoustic(r) Reflective zastosowano płytę na pióro i wpust o wymiarach 123mm x 34mm o specjalnym profilu, który eliminuje przemieszczanie się dźwięku przez płyty. System jest również wzmocniony stalową ostrogą u podstawy. Słupek wykonany jest z drewna i wykończony kapinosem.

System Jakoustic(r) Commercial & Highway jest pierwszym kompletnym systemem barier akustycznych z drewna, który pojawił się na rynku. Posiada on płyty akustyczne o grubości 34 mm, słupki drewniane i blokadę V. Jest to produkt oznaczony znakiem CE, co oznacza, że spełnia normy dotyczące urządzeń redukujących hałas w ruchu drogowym.

Jakoustic(r) jest nie tylko dobrym urządzeniem redukującym hałas, ale również posiada doskonałe właściwości zabezpieczające i ochronne. Drewniane słupki są wzmocnione u podstawy stalową ostrogą, która zaciska płyty razem. Specjalny profil eliminuje również szczeliny między deskami, zapewniając ciągłą izolację akustyczną. 25-letnia gwarancja na drewno Jakcure(r) oznacza, że jakość nie ulegnie pogorszeniu w dłuższym okresie czasu.

System Jakoustic(r) Commercial & Highway jest również pierwszym systemem, który został oznaczony znakiem CE jako zgodny z normą dotyczącą urządzeń redukujących hałas w ruchu drogowym. Posiadanie odpowiedniej bariery akustycznej w swojej lokalizacji może zmienić wszystko, zwłaszcza jeśli chodzi o redukcję hałasu pochodzącego z instalacji pojazdów elektrycznych. System Jakoustic(r) Commercial and Highway oferuje wysokiej jakości, niedrogie rozwiązanie, które spełnia większość wymagań mieszkaniowych.

Ogrodzenie akustyczne Jakoustic(r) jest również pierwszym, które może pochwalić się połączeniem absorpcji i odbicia. Oznacza to, że może skutecznie pochłaniać hałas i jednocześnie odbijać go z powrotem do źródła. Jest to również pierwszy system barier akustycznych z drewna, który uzyskał znak CE. Jego unikalne słupki drewniane są dostosowane do konkretnego zastosowania, zapewniając ciągłą izolację dźwiękową. Inne unikalne cechy systemu to m.in. unikalna konstrukcja widełkowa na górnych słupkach, co oznacza, że to najwyższej klasy ogrodzenie akustyczne będzie służyć przez dziesiątki lat.

Pozwolenie na budowę

To, czy dla ogrodzenia akustycznego wymagane jest pozwolenie na budowę, nie jest prostym pytaniem. Odpowiednie przepisy wymagają powiadomienia wszystkich sąsiadujących nieruchomości. Ponadto National Planning Policy Framework stwierdza, że cele dotyczące hałasu powinny być spełnione. W tym przypadku cel dotyczący hałasu nie został osiągnięty.

Wnioskodawca przedłożył drewniane ogrodzenie akustyczne o wysokości 3,3 m. Wniosek EHO był taki, że poziomy hałasu przekroczyłyby wartości docelowe hałasu. Powódka wystąpiła następnie o kontrolę sądową pozwolenia na budowę.

Pozwany podniósł, że w sprawie powódka została źle ukierunkowana w zakresie dowodów z opinii biegłych. EHO stwierdził również, że nie zgadza się, aby cele dotyczące hałasu mogły zostać osiągnięte bez złagodzenia. Jednakże pozwana nie przedstawiła również żadnych szczegółowych zarzutów.

Pozwany przedstawił również podsumowanie swoich zarzutów. W szczególności powiedział, że argument powoda, że EHO nie spełnił norm hałasu, jest bezzasadny. EHO był bowiem świadomy, że poziom hałasu przekroczy wartości docelowe dla tego obszaru. Co więcej, powiedział on powodowi, że tylko jedna suszarnia działała, gdy miejsce było badane w 2011 roku.

W kwietniu 2016 r. powódka złożyła oświadczenie o niedotrzymaniu norm hałasu przez EHO. Następnie powódka złożyła wniosek o zmianę warunku 2 pozwolenia na budowę. Warunek 3 pozwolenia na budowę nie podlegał natomiast normom hałasu.

Warunek 3 nie stanowił ograniczenia hałasu, lecz jedynie warunek regulujący sposób budowy i instalacji ogrodzenia. Warunek ten został nałożony jedynie w celu zapewnienia, że ogrodzenie będzie spełniać pożądane cele planu zagospodarowania.

Oceniając wniosek w styczniu 2018 r., urzędnik zajmujący się sprawą rozważył normy hałasu, ale nie był nimi związany. NPPF stwierdza, że cele dotyczące hałasu powinny być spełnione, ale nie można tego wyrazić w kategoriach liczbowych.

Ostatecznie logika EHO była wystarczająca do udzielenia warunkowego pozwolenia na budowę. Powód wystąpił o kontrolę sądową pozwolenia na budowę, którą z powodzeniem uzyskał. Starał się podważyć rozumowanie EHO, a Court of Session uznał, że wniosek EHO był błędny.

Dane adresowe:

AKTE www.ogrodzenia-platikowe.pl – ogrodzenie dźwiękochłonne – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 377 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]