Category Archive : finanse

FAKTURY W E-BIZNESIE

FAKTURY W E-BIZNESIE

Podatki i fatkury VAT to powiązane i krzyzującesie sprawy w świecie finansów.
Zdjęcie autorstwa Nataliya Vaitkevich z Pexels

Brak stosownych regulacji prawnych w Unii Europejskiej związanych z elektronicznym wystawianiem faktur jest jedną z podstawowych barier w rozwoju handlu elektronicznego na naszym kontynencie.

Rzut oka na pocztę wychodzącą z działu księgowego każdej większej firmy pozwala zaobserwować, jak rozległą korespondencję „ze światem zewnętrznym” prowadzi księgowość. Zauważyć też możemy, że znakomita większość tej korespondencji powstaje przy użyciu komputera i drukarki. Szczególną pozycję wśród dokumentów przygotowywanych niemal codziennie zajmują faktury, umowy, zamówienia, deklaracje podatkowe, celne itp. Większość z „wychodzących” dokumentów generowana jest przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, w tym pakietów księgowych, pozwalających na pełną obsługę administracyjną przedsiębiorcy. Przygotowane w ten sposób dokumenty wystarczy tylko podpisać, włożyć do kopert i zaadresować, okleić znaczkami i nadać na poczcie. Read More

Waluty do lamusa, euro na start

Waluty do lamusa, euro na start

Wspólna waluta w Uni europejskiej ma swoje plusy i minusy.
Zdjęcie autorstwa Markus Spiske z Pexels

Euro dzieli się na 100 eurocentów. W obiegu będzie:
osiem monet (1, 2, 5, 10, 20, 50 eurocentów oraz 1 i 2 euro),
siedem banknotów (5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro).
Wszystkie monety i banknoty będą oznaczone charakterystycznym symbolem euro – wzorowanej na greckiej literze epsilon – literze „E” z podwójnym poziomym przekreśleniem, mającym symbolizować stabilność waluty.
W przeciwieństwie do banknotów euro – które w każdym państwie będą jednakowe – monety euro będą miały wspólny awers, zaś różne, narodowe rewersy.

Od nowego roku wspólna waluta Unii Europejskiej – euro – zastąpi znane nam banknoty i monety większości państw UE. Z banków i kantorów nie znikną tylko brytyjskie funty oraz duńskie i szwedzkie korony. Kiedy Polska przystąpi do Unii, nas też prędzej czy później będzie czekać zamiana złotego na wspólną walutę europejską. Read More

Corporate governance dla rozwoju Polski

Corporate governance dla rozwoju Polski

Corporate governance – centralny problem międzynarodowej debaty

Sama korporacja moze jako duża firma dziaąlć na wielu polach i mieć wpływ na wieleaspektów gospodarki.
Zdjęcie autorstwa Tima Miroshnichenko z Pexels

Od początku dekady lat 90. problematyka funkcjonowania mechanizmów systemu corporate governance stała się przedmiotem intensywnej międzynarodowej debaty. Zaangażowały się w nią takie instytucje jak Bank światowy, OECD, Unia Europejska czy EBOR. Uruchomionych zostało kilka obszernych programów badawczych (Bank światowy, NBER, Harvard University, EBOR). Szeroko zaczęto propagować ideę dobrowolnych tzw. kodeksów corporate governance. Read More